GỖ TẦN BÌ

Xuất xứ: (Pháp, Đức, Anh, Áo,…)
Phân Loại:
– Gỗ tròn: AB/ ABC – Cấp kính đa dạng
– Gỗ xẻ sấy nhập khẩu: AB/ABC – 22, 26mm …
– Gỗ xẻ sấy trong nước: AB/ABC – 15,20,25,30,40,50,60,70mm…

GỖ ÓC CHÓ

Xuất xứ: Bắc Mỹ
Phân Loại:
– Gỗ tròn: 3SC/2SC/1SC – Cấp kính đa dạng
– Gỗ xẻ sấy nhập khẩu: FAS/ 1Com/ 2Com – 4/4, 5/4 , 6/4, 8/4, có loại bản rộng đặc biệt
– Gỗ xẻ sấy trong nước: AB/ABC – 15mm trở lên

GỖ XOAN ĐÀO

Xuất xứ: Nam Phi, Trung Phi
Phân Loại:
– Gỗ tròn: Cấp kính đa dạng
– Gỗ xẻ sấy

GỖ SỒI ĐỎ/SỒI TRẮNG

Xuất xứ: Mỹ, Âu (Đức)
Phân Loại:
– Gỗ xẻ sấy nhập khẩu:
FAS/ 1Com/ 2Com – 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 8/4
AB/ABC: Các độ dày

GỖ LIM TALI

Xuất xứ: Gabon, Trung Phi
Phân Loại:
– Gỗ hộp
– Gỗ tròn
– Gỗ xẻ

GỖ GÕ ĐỎ MKB

Xuất xứ: Nam Mỹ
Phân Loại:
– Gỗ tròn
– Gỗ xẻ