1. Gỗ Tần Bì

Tần bì - Tân Thành Long

Chuyên cung cấp các mặt hàng Tần Bì từ Đức, Pháp, Đan Mạch, Anh …gỗ tròn và gỗ xẻ Xem thêm

2. Gỗ Óc Chó

Chuyên cung cấp gỗ Óc chó tròn (4SC-1SC) và óc chó xẻ (FAS,1COM,2COM) nhập khẩu Hoa Kỳ Xem thêm

3. Gỗ Thông

Chuyên cung cấp gỗ Thông xẻ sấy có nguồn gốc từ  Brazil, Chile, Mỹ, Nga, Ukraina Xem thêm

4. Gỗ Xoan Đào

Gỗ Xoan Đào

Chuyên cung cấp gỗ Xoan đào tròn và xoan đào xẻ sấy có nguồn gốc từ Nam Phi Xem thêm

5. Sồi Đỏ

Chuyên cung cấp gỗ Sồi đỏ  xẻ sấy có nguồn gốc từ Châu Âu ( độ dày 20, 22, 32, 36, 38, 50 mm, phẩm cấp AB/ABC) và từ Mỹ (3/4,4/4, 5/4, 6/4, 8/4, phẩm cấp FAS, 1Com, 2Com) Xem thêm

6. Sồi Trắng

Chuyên cung cấp gỗ Sồi trắng  xẻ sấy có nguồn gốc từ Châu Âu ( độ dày 20, 22, 32, 36, 38, 50 mm, phẩm cấp AB/ABC) và từ Mỹ (3/4,4/4, 5/4, 6/4, 8/4, phẩm cấp FAS, 1Com, 2Com) Xem thêm